FAALİYET ALANLARIM

Kamu personelinin vazifesinin sebep ve tesiri sonucu yaralanma ve vefatı neticesinde adli ve idari yargı alanlarında görülen tazminat davalarının ve sosyal güvenlik hukukundan doğan vazife malullüğüne ilişkin davaların takibi
  • Askeri trafik kazalarından doğan ceza ve tazminat davaları

  • Askeri, iş ve görev kazalarından doğan tazminat davaları

  • İdari işlemlerin iptali, askeri ve sivil personelin göreve iade, tayin sicil iptal davaları

  • Askeri ceza davaları

  • Sivil ceza davaları

  • Sivil trafik kazalarından doğan ceza ve tazminat davaları

  • Sivil meslek kazalarından doğan tazminat davaları

  • Fikri ve sınai haklar alanında marka,patent, tasarım ve telif haklarına ilişkin davalar

  • Vergi davaları

  • Boşanma davaları

  • Nafaka ve boşanmadan kaynaklanan tazminat davaları

  • Kooperatiflere Hukuki Danışmanlık

  • Apartmanlara Hukuki Danışmanlık

  • Boşanmadan sonra katkı ve katılma payı alacağı davaları

  • Kooperatifler için sürekli Hukuk müşavirliği ve münferit davaları

  • Anonim ve Limited Şirketler sürekli Hukuk müşavirliği ve münferit davaları

  • İzalei şüyu, şufa kamulaştırma, müdahalenin men’i, tapu tescil ve iptal davaları

  • İnşaat hukukundan doğan davalar. (Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, işveren-müteahhit-arsa maliki arasındaki uyuşmazlıklar)

  • İş Hukukundan kıdem, ihbar tazminatları, hizmet süresi tespit davaları

  • Gayrimenkul uyuşmazlıkları

  • İcra Takipleri

  • Avukatlık ve danışmanlık hizmetleri

  • Sigorta Hukuku

  • Araç Değer Kaybı Davaları

  • Şirketlere Hukuki Danışmanlık